Quick Chinese ภาษาจีน พูดเลย! ที่ช่วยให้ชีวิตคุณ ง่ายและสบายเพิ่มขึ้น ถ้าหากคุณมาช้อปปิ้ง Quick Chinese ภาษาจีน พูดเลย! กับเรา รับรองว่าคุณจะต้องใจในความสบาย

Content:

Quick Chinese ภาษาจีน พูดเลย!.

฿180
Quick Chinese ภาษาจีน พูดเลย! ลดราคาไป จากราคา เหลือ ฿180 ผู้ขาย PROUD PRODUCTS

Product Description

Quick Chinese ภาษาจีน พูดเลย! ลดราคาไป จากราคา เหลือ ฿180 ผู้ขาย PROUD PRODUCTS
หนังสือสอนบทสนทนาภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นบทสนทนาพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น พร้อมภาพประกอบน่ารัก ชวนติดตาม อธิบายเป็นตอนสั้นๆ 20 Part ประมาณ 200 ตอน กระชับ เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้ทันที Part 1 ทักทาย Part 2 แนะนำตัว Part 3 กล่าวลา Part 4 ขอบคุณ Part 5 ขอโทษ Part 6 ขอความช่วยเหลือ/เสนอความช่วยเหลือ Part 7 พูดโทรศัพท์ Part 8 ถามวันและเวลา Part 9 นัดหมาย Part 10 ซื้อของ ฯลฯ

รายละเอียดของ Quick Chinese ภาษาจีน พูดเลย!

☑ หนังสือสอนบทสนทนาภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นบทสนทนาพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น พร้อมภาพประกอบน่ารัก ชวนติดตาม อธิบายเป็นตอนสั้นๆ 20 Part ประมาณ 200 ตอน กระชับ เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้ทันที Part 1 ทักทาย Part 2 แนะนำตัว Part 3 กล่าวลา Part 4 ขอบคุณ Part 5 ขอโทษ Part 6 ขอความช่วยเหลือ/เสนอความช่วยเหลือ Part 7 พูดโทรศัพท์ Part 8 ถามวันและเวลา Part 9 นัดหมาย Part 10 ซื้อของ ฯลฯ

สมุดคัดอักษรจีนมาตรฐาน 12 เล่ม.

฿300
สมุดคัดอักษรจีนมาตรฐาน 12 เล่ม ลดราคาไป จากราคา เหลือ ฿300 ผู้ขาย ChinasiamBook

Product Description

สมุดคัดอักษรจีนมาตรฐาน 12 เล่ม ลดราคาไป จากราคา เหลือ ฿300 ผู้ขาย ChinasiamBook
"สมุดคัดอักษรจีนมาตรฐาน" แบบตาราง 4 ช่อง มีไว้สำหรับฝึกเขียนอักษรจีนทีมีมาแต่โบราณ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของอักษรจีนได้ง่ายยิ่งขึ้นจำนวนหน้า 64หน้า เนื้อกระดาษ กระดาษปอนด์ 55แกรม 1 สี

รายละเอียดของ สมุดคัดอักษรจีนมาตรฐาน 12 เล่ม

☑ "สมุดคัดอักษรจีนมาตรฐาน" แบบตาราง 4 ช่อง มีไว้สำหรับฝึกเขียนอักษรจีนทีมีมาแต่โบราณ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของอักษรจีนได้ง่ายยิ่งขึ้นจำนวนหน้า 64หน้า เนื้อกระดาษ กระดาษปอนด์ 55แกรม 1 สี