เช็คราคา สมุดคัดอักษรจีนมาตรฐาน 12 เล่ม [Check Price]  

Content:

สมุดคัดอักษรจีนมาตรฐาน 12 เล่ม.

฿300
สมุดคัดอักษรจีนมาตรฐาน 12 เล่ม ลดราคาไป จากราคา เหลือ ฿300 ผู้ขาย ChinasiamBook

Product Description

สมุดคัดอักษรจีนมาตรฐาน 12 เล่ม ลดราคาไป จากราคา เหลือ ฿300 ผู้ขาย ChinasiamBook
"สมุดคัดอักษรจีนมาตรฐาน" แบบตาราง 4 ช่อง มีไว้สำหรับฝึกเขียนอักษรจีนทีมีมาแต่โบราณ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของอักษรจีนได้ง่ายยิ่งขึ้นจำนวนหน้า 64หน้า เนื้อกระดาษ กระดาษปอนด์ 55แกรม 1 สี

รายละเอียดของ สมุดคัดอักษรจีนมาตรฐาน 12 เล่ม

☑ "สมุดคัดอักษรจีนมาตรฐาน" แบบตาราง 4 ช่อง มีไว้สำหรับฝึกเขียนอักษรจีนทีมีมาแต่โบราณ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของอักษรจีนได้ง่ายยิ่งขึ้นจำนวนหน้า 64หน้า เนื้อกระดาษ กระดาษปอนด์ 55แกรม 1 สี

หนังสือชุด สวัสดีภาษาจีน (แบบเรียน+แบบฝึกหัด).

฿225
หนังสือชุด สวัสดีภาษาจีน (แบบเรียน+แบบฝึกหัด) ลดราคาไป -10% จากราคา ฿250 เหลือ ฿225 ผู้ขาย NANMEE THONGKASEM

Product Description

หนังสือชุด สวัสดีภาษาจีน (แบบเรียน+แบบฝึกหัด) ลดราคาไป -10% จากราคา ฿250 เหลือ ฿225 ผู้ขาย NANMEE THONGKASEM
หนังสือ ชุด "สวัสดีภาษาจีน" ประกอบด้วย หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และคิวอาร์โค้ด สำหรับฝึกพูดและออกเสียงอย่างถูกต้อง ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการโดยหนังสือเรียน สวัสดีภาษาจีน 1 นี้ จะพาผู้เรียนไปสนุกกับบทเพลงภาษาจีน ทั้งหมด 12 เพลง แล้วจึงเข้าสู่บทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว อาทิ อาหาร คำทักทาย คำกล่าวลา การแนะนำ ตัวเลข ครอบครัว ผลไม้ เครื่องดื่ม สี และสัตว์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนที่ผู้เรียนควรรู้ ได้แก่ เส้นขีด และลำดับขีดของอักษรจีน รวมถึงการออกเสียงพยัญชนะ และสระเดี่ยวหนังสือชุดสวัสดีภาษาจีนง่ายต่อการเรียนการสอน ทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกฝนภาษาจีนด้วยตัวเอง และเพื่อการเรียนภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนควรใช้หนังสือเรียนสวัสดีภาษาจีนควบคู่ไปกับแบบฝึกหัดและสื่อการเรียนการสอนที่ประกอบในชุด

รายละเอียดของ หนังสือชุด สวัสดีภาษาจีน (แบบเรียน+แบบฝึกหัด)

☑ หนังสือ ชุด "สวัสดีภาษาจีน" ประกอบด้วย หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และคิวอาร์โค้ด สำหรับฝึกพูดและออกเสียงอย่างถูกต้อง ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการโดยหนังสือเรียน สวัสดีภาษาจีน 1 นี้ จะพาผู้เรียนไปสนุกกับบทเพลงภาษาจีน ทั้งหมด 12 เพลง แล้วจึงเข้าสู่บทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว อาทิ อาหาร คำทักทาย คำกล่าวลา การแนะนำ ตัวเลข ครอบครัว ผลไม้ เครื่องดื่ม สี และสัตว์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนที่ผู้เรียนควรรู้ ได้แก่ เส้นขีด และลำดับขีดของอักษรจีน รวมถึงการออกเสียงพยัญชนะ และสระเดี่ยวหนังสือชุดสวัสดีภาษาจีนง่ายต่อการเรียนการสอน ทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกฝนภาษาจีนด้วยตัวเอง และเพื่อการเรียนภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนควรใช้หนังสือเรียนสวัสดีภาษาจีนควบคู่ไปกับแบบฝึกหัดและสื่อการเรียนการสอนที่ประกอบในชุด