พวกเรามี Draw Chinese วาด+เขียน จีน ที่ออกคอลเลคชั่นใหม่ๆมาอยู่เสมอ พร้อมกับมีการอัพเดทให้ลูกค้าได้ทราบ อีกทั้งยังมีการดีไซน์ให้เข้ากับเทรนด์ในปัจจุบัน

Content:

Draw Chinese วาด+เขียน จีน .

฿165
Draw Chinese วาด+เขียน จีน ลดราคาไป -8% จากราคา ฿180 เหลือ ฿165 ผู้ขาย PROUD PRODUCTS

Product Description

Draw Chinese วาด+เขียน จีน ลดราคาไป -8% จากราคา ฿180 เหลือ ฿165 ผู้ขาย PROUD PRODUCTS
ศัพท์ที่สอนในเล่มเป็นระดับพื้นฐาน ใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK3 – HSK4 รวมทั้งหมดประมาณ 240 คำ 01 อาหาร shipin (สือผิ่น) 02 ขนม dianxin (เตี่ยนซิน) 03 เครื่องดื่ม yinliao (หยิ่นเลี่ยว) 04 อากาศ/ฤดูกาล tiangi (เทียนชี่) 05 ธรรมชาติ ziran (จื้อหราน) 06 ผัก/ผลไม้ shucai/shuiguo (ซูไช่/สุยกั่ว) 07 สถานที่ difang (ตี้ฟาง) 08 กีฬา yundong (ยุ่นต้ง) 09 เครื่องแต่งกาย fuzhuang (ฝูจวง) 10 ช่วงวัย nianlingjieduan/jiating (เหนียนหลิงเจียต้วน/เจียถิง) ฯลฯ

รายละเอียดของ Draw Chinese วาด+เขียน จีน

☑ เป็นหนังสือที่มีการต่อยอดจากหนังสือ Quick Drawing นอกจากการฝึกวาดภาพลายเส้นง่ายๆ แต่ได้ผลลัพธ์ออกมาน่ารักแล้ว ยังมีการผนวกส่วนของความรู้เข้าไปด้วย โดยเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรจีนที่มีความหมายเดียวกับภาพ เช่น หน้าซ้ายเขียนคำว่า หมี หน้าขวาก็เป็นการหัดวาดรูปหมีไปด้วย เป็นการนำสาระมาสอดแทรกกับความบันเทิง เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
☑ ศัพท์ที่สอนในเล่มเป็นระดับพื้นฐาน ใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK3 – HSK4 รวมทั้งหมดประมาณ 240 คำ 01 อาหาร shipin (สือผิ่น) 02 ขนม dianxin (เตี่ยนซิน) 03 เครื่องดื่ม yinliao (หยิ่นเลี่ยว) 04 อากาศ/ฤดูกาล tiangi (เทียนชี่) 05 ธรรมชาติ ziran (จื้อหราน) 06 ผัก/ผลไม้ shucai/shuiguo (ซูไช่/สุยกั่ว) 07 สถานที่ difang (ตี้ฟาง) 08 กีฬา yundong (ยุ่นต้ง) 09 เครื่องแต่งกาย fuzhuang (ฝูจวง) 10 ช่วงวัย nianlingjieduan/jiating (เหนียนหลิงเจียต้วน/เจียถิง) ฯลฯ

ภาษาจีนปฐมวัย 幼儿汉语 2a.

฿125
ภาษาจีนปฐมวัย 幼儿汉语 2A ลดราคาไป จากราคา เหลือ ฿125 ผู้ขาย NANMEE THONGKASEM

Product Description

ภาษาจีนปฐมวัย 幼儿汉语 2A ลดราคาไป จากราคา เหลือ ฿125 ผู้ขาย NANMEE THONGKASEM
ภาษาจีนปฐมวัย 2aเรียบเรียง : ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพ : วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกปีที่พิมพ์ : 1/2560 ขนาด : 21 x 28 ซม. ปก : ปกอ่อนISBN : 978-616-285-174-2 จำนวนหน้า : 36 หน้า ราคา : 125 บาทหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และกิริยาต่างๆ

รายละเอียดของ ภาษาจีนปฐมวัย 幼儿汉语 2A

☑ ภาษาจีนปฐมวัย 2aเรียบเรียง : ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพ : วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกปีที่พิมพ์ : 1/2560 ขนาด : 21 x 28 ซม. ปก : ปกอ่อนISBN : 978-616-285-174-2 จำนวนหน้า : 36 หน้า ราคา : 125 บาทหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และกิริยาต่างๆ