โปรโมชั่นเด็ดสะระตี่ Wow!!! ตระเตรียมพบกับโปรโมชั่นดีเยี่ยม ที่มาพร้อมกับการคัดสรร ภาษาจีนปฐมวัย 幼儿汉语 2a ประสิทธิภาพในราคาไม่แพง สุดยอดที่โปรโมชั่นลด ที่คุณลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษ ที่มากกว่าความคุ้ม

Content:

ภาษาจีนปฐมวัย 幼儿汉语 2a.

฿125
ภาษาจีนปฐมวัย 幼儿汉语 2A ลดราคาไป จากราคา เหลือ ฿125 ผู้ขาย NANMEE THONGKASEM

Product Description

ภาษาจีนปฐมวัย 幼儿汉语 2A ลดราคาไป จากราคา เหลือ ฿125 ผู้ขาย NANMEE THONGKASEM
ภาษาจีนปฐมวัย 2aเรียบเรียง : ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพ : วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกปีที่พิมพ์ : 1/2560 ขนาด : 21 x 28 ซม. ปก : ปกอ่อนISBN : 978-616-285-174-2 จำนวนหน้า : 36 หน้า ราคา : 125 บาทหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และกิริยาต่างๆ

รายละเอียดของ ภาษาจีนปฐมวัย 幼儿汉语 2A

☑ ภาษาจีนปฐมวัย 2aเรียบเรียง : ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพ : วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกปีที่พิมพ์ : 1/2560 ขนาด : 21 x 28 ซม. ปก : ปกอ่อนISBN : 978-616-285-174-2 จำนวนหน้า : 36 หน้า ราคา : 125 บาทหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และกิริยาต่างๆ

หนังสือเพลงจีนเด็กแสนสนุก พร้อมซีดี ชุด1+2.

฿300
หนังสือเพลงจีนเด็กแสนสนุก พร้อมซีดี ชุด1+2 ลดราคาไป จากราคา เหลือ ฿300 ผู้ขาย ChinasiamBook

Product Description

หนังสือเพลงจีนเด็กแสนสนุก พร้อมซีดี ชุด1+2 ลดราคาไป จากราคา เหลือ ฿300 ผู้ขาย ChinasiamBook
หนังสือเพลงจีนเด็กแสนสนุก พร้อมซีดี ชุด 1+2 ออกแบบมาเพื่อเด็กๆ และท่านที่สนใจเพลงจีนเด็กทุกคน โดยมีการแปลเนื้อเพลงทุกบทเป้นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจบทเพลงได้โดยง่าย เพลงจีนเด็กทั้ง 2 ชุดนี้ ประกอบไปด้วยบทเพลงเล่มละ 24 บทเพลง ทุกบทเพลงจะมีพินอินประกอบทุกตัวอักษรจีน พร้อมซีดีเพลง สามารถเปิดบนรถให้เด็กฝึกร้องฝึกภาษาระหว่างเดินทางได้

รายละเอียดของ หนังสือเพลงจีนเด็กแสนสนุก พร้อมซีดี ชุด1+2

☑ หนังสือเพลงจีนเด็กแสนสนุก พร้อมซีดี ชุด 1+2 ออกแบบมาเพื่อเด็กๆ และท่านที่สนใจเพลงจีนเด็กทุกคน โดยมีการแปลเนื้อเพลงทุกบทเป้นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจบทเพลงได้โดยง่าย เพลงจีนเด็กทั้ง 2 ชุดนี้ ประกอบไปด้วยบทเพลงเล่มละ 24 บทเพลง ทุกบทเพลงจะมีพินอินประกอบทุกตัวอักษรจีน พร้อมซีดีเพลง สามารถเปิดบนรถให้เด็กฝึกร้องฝึกภาษาระหว่างเดินทางได้